Κοινωνία φθόνου ή αφθονίας;

Παρόλο που οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες μας βοήθησαν να χρησιμοποιήσουμε το τεχνολογικό δυναμικό μας για τη διαχείριση της έλλειψης, είναι σαφές ότι αυτό το σύστημα δεν συμβαδίζει πλέον με την ικανότητά μας να παράγουμε αφθονία. Αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι το σύστημα χρηματοπιστωτικής επικυριαρχίας που δημιουργεί τεχνητή έλλειψη προκειμένου να διατηρήσει συνεχώς αυξανόμενα κέρδη. Μια παγκόσμια οικονομία βάσει πόρων θα έπρεπε να χρησιμοποιεί την έξυπνη και ανθρώπινη εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας για να παρέχει αφθονία σε όλους τους ανθρώπους.

Για πρώτη φορά έχουμε την τεχνική ικανότητα μέσω του αυτοματισμού και του κυβερνοχώρου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αφθονίας, εξαλείφοντας τις επιπτώσεις της έλλειψης που δημιουργούν πόλεμο, φτώχεια, πείνα και εδαφικές διαφορές. Είναι ένα πιθανό όραμα για την ανθρωπότητα, όπου το πλήρες δυναμικό της επιστήμης και της τεχνολογίας απελευθερώνεται προς την κοινωνική βελτίωση. Αλλά με μια νέα αντίληψη των οικονομικών όπου ξεπερνά το κίνητρο για εκμετάλλευση άλλων και η ανθρώπινη ευφυΐα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον με τρόπους που βλάπτουν τους ανθρώπους ή/και τον πλανήτη.

Όταν ο στόχος δεν είναι τα κέρδη των ελίτ  αλλά η ευημερία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τότε και η εκπαίδευση θα κατευθύνεται προς την υποστήριξη ενός βιώσιμου συστήματος ανθρώπινης συμβίωσης για τις επόμενες γενιές.

Αρκεί να βγούμε – πριν είναι αργά – από τα πρωτόγονα «σπήλαια» της κυριαρχίας στο φως νέων αξιών για τους μεταβαλλόμενους χρόνους μας.